Het familierecht is een tak van de rechtspraktijk die zich bezighoudt met alle processen en voorschriften van wetten die verband houden met familierelaties. Gevoelens zijn erg persoonlijk. Maar de rechten van familieleden, de vereisten voor paren om te trouwen of te scheiden, de procedures voor de adoptie van een kind, de regels inzake alimentatie en andere aspecten van huiselijke aard worden bepaald door deze specialiteit van het recht.

Een familierechtadvocaat is de professional die verzoekschriften voorbereidt en indient bij de rechtbank, en de belangen van zijn of haar cliënt behartigt. De meest voorkomende zaken die door deze beroepsbeoefenaar worden behandeld, staan hieronder vermeld!

Echtscheiding of ontbinding van het huwelijk
Echtscheiding is een proces waarbij de huwelijksband wettelijk wordt beëindigd. Het familierecht regelt de procedures voor het aanvragen van een echtscheiding, en deze variëren afhankelijk van de staat waarin het verzoekschrift wordt ingediend. Het proces begint wanneer een van de echtgenoten de echtscheiding aanvraagt, volgens het recht van de staat waar hij of zij verblijft, en eindigt met een echtscheidingsvonnis. Echtscheidingen verschillen van scheidingen van tafel en bed, maar in beide gevallen moet het echtpaar een beslissing nemen over de verdeling van de goederen, de alimentatie, de voogdij en het onderhoud van minderjarige kinderen.

Huwelijken
Het huwelijk is een overeenkomst tussen twee personen die publiekelijk en voor de wet willen erkennen dat zij in het echt verbonden zijn. Door het huwelijk worden de door het familierecht vastgestelde rechten en plichten verkregen. Hoewel je geen advocaat nodig hebt om te trouwen, is het belangrijk juridisch advies in te winnen, bijvoorbeeld als je de procedure en de stappen van het voltrekken van een burgerlijk huwelijk niet begrijpt, of als je huwelijkse voorwaarden wilt opstellen.

Adoptie
Ook adoptie valt onder dit rechtsgebied en de procedure varieert naar gelang van de staat waar de adoptie plaatsvindt. Als je jouw gezin wilt uitbreiden, of als je jouw stiefkind dezelfde rechten wilt geven als jouw biologische kind, is adoptie een geldige mogelijkheid. Omdat de adoptieprocedure verschilt naargelang het type adoptie dat je kiest, is het een goed idee om je door een advocaat te laten begeleiden bij dit mogelijk complexe proces.

Voogdij en alimentatie
Wettelijk erkende vaders zijn verplicht een maandelijks bedrag aan alimentatie te betalen. Dit gebeurt wanneer er sprake is van echtscheiding, scheiding van tafel en bed of wanneer de ouders van minderjarige kinderen geen relatie delen, maar wel gemeenschappelijke kinderen hebben. De vaststelling van het maandelijkse bedrag wordt geregeld door de wetgeving van elke staat. De rechtbank houdt rekening met het inkomen van de ouders en de in hun staat voorgeschreven formules om het bedrag van de alimentatie te berekenen.

Als de scheiding in goede verstandhouding verloopt, bereiken de ouders meestal onderling een akkoord over de voogdij over de kinderen. Het komt echter vaak voor dat één of beide ex-echtgenoten de hulp van een advocaat nodig hebben om zich te laten vertegenwoordigen.

Delen