Als je een verblijfsvergunning voor onbepaalde of juist bepaalde tijd wilt aanvragen, dient er aan een aantal voorwaarden voldaan te worden. Een vergunning om in een land te verblijven, of dat nu permanent of tijdelijk is, krijg je natuurlijk niet zomaar.

Maar hoe zit het met de algemene regelgeving rond dit thema? Wanneer kun jij of iemand anders wel en wanneer niet een vergunning voor onbepaalde of bepaalde tijd krijgen? In dit artikel gaan we wat dieper op deze vragen in. Doe er je voordeel mee!

Verblijfsvergunning voor bepaalde tijd
Wil je voor iemand een vergunning aanvragen voor permanent verblijf in een bepaald land? Dan zijn er enkele standaard voorwaarden waar jij en de andere betrokken persoon aan zullen moeten voldoen. In de eerste plaats wordt er altijd een vergunning voor bepaalde tijd uitgevaardigd, alvorens een vergunning voor onbepaalde tijd kan worden verstrekt. Die vergunning geldt voor minimaal vijf jaar.

Verder dient de persoon die een permanente verblijfsstatus wil verkrijgen, een rechtsgeldig document van grensoverschrijding in bezit te hebben. Het bekendste voorbeeld van dit soort documenten is het bekende paspoort. De persoon bij wie de immigrant komt te wonen, moet over voldoende bestaansmiddelen beschikken om zo het onderhoud van de nieuwkomer te garanderen. Ook mag de betrokkene geen strafblad hebben of een gevaar vormen voor de nationale veiligheid en dient hij of zij bereid te zijn om mee te werken aan een onderzoek naar een aantal vastgestelde ziekten.

Aanvullend geldt de regel dat bij het uitvoeren van arbeid in het nieuwe land aan bepaalde eisen voldaan zal moeten worden. Voorts wordt er nog gekeken of die aanvrager geen onjuiste informatie heeft verstrekt aan de betrokken instanties. Ten slotte geldt dat een eerder onrechtmatig verblijf in het vestigingsland niet toegestaan is. Wordt daarover iets gevonden door instanties, bijvoorbeeld in relatie tot mensenhandel, dan kan de aanvrager de tijdelijke vergunning wel op zijn of haar buik schrijven.

Regels rond vergunning permanent verblijf
Een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd aanvragen is in de meeste landen aan diverse regels verbonden. Bepalend is allereerst of je eerder al een vergunning voor bepaalde tijd hebt gehad, die een beperkt aantal jaren geldig is. Heb je deze niet, dan houdt het vaak al direct op. Verder dient de aanvrager over een lopende zorgverzekering en een geldig paspoort te beschikken.

Belangrijk hierbij is dat er sprake moet zijn van een niet-tijdelijk verblijfsdoel. Ook moet er in veel landen een inburgeringsexamen doorlopen én gehaald worden om aanspraak te kunnen maken op permanent verblijf. Ten slotte kunnen zowel een onrechtmatig eerder verblijf in het land van vestiging en/of verstrekking van verkeerde informatie nog een barrière vormen.

Delen