Verzeild raken in een juridisch conflict behoort tot de meest ingrijpende levenservaringen die je mee kunt maken. Dat geldt zeker in situaties waarbij uzelf in het beklaagdenbankje komt te zitten omdat u van een strafrechtelijk feit wordt verdacht. Mocht u in een vervelende rechtszaak belanden, dan is het verstandig om u te laten bijstaan door een strafrechtadvocaat. Wat kan een strafrechtadvocaat voor u betekenen in een rechtszaak? En bent u als gedaagde of als partij die een rechtszaak aanspant verplicht om een advocaat gespecialiseerd in strafrecht te nemen, of is dit vrijblijvend en een eigen keuze?

Dit kan een goede strafrechtadvocaat voor u doen

Soms raak je tegen wil en dank betrokken in een juridisch conflict waarbij de rechter een oordeel moet vellen. Een voorbeeld is een werknemer die, vanwege vermoedens van diefstal, ontslagen is en van zijn voormalige werkgever een juridisch proces onder de neus geduwd krijgt. Of u bent uw rijbewijs kwijtgeraakt vanwege een (vermeende) overtreding van artikel 5 van de Wegenverkeerswet. En zo zijn er nog tal van andere gevallen te bedenken waarin u met de rechtbank van doen krijgt.
Een strafrechtsadvocaat biedt in dit soort gevallen uitkomst. Dat begint al met de dossierkennis en de inzichten die uw advocaat kan geven over de juridische kansen die u heeft om uw gelijk te halen, of niet natuurlijk. Een geschikte advocaat neemt met u de aanklacht door, kijkt welke opties en uitwegen er in gerechtelijke zin zijn en bereidt u voor op wat er gaat komen. Zo kan een advocaat in het strafrecht u precies vertellen hoe u zich tijdens een verhoor dient op te stellen en wat u in uw eigen belang niet of juist wel moet zeggen. Ook in de rechtszaal zelf is een belangrijke functie weggelegd voor de advocatuur. Een professionele advocaat kan uw zaak retorisch en inhoudelijk zo goed uiteenzetten, dat u een grotere kans heeft op strafvermindering of dat er tot vrijspraak wordt overgegaan. Advocaten zijn namelijk experts in het voeren van goed dichtgetimmerd verdedigingspleidooi. Gedurende het hele juridische proces, ook als er nazorg nodig is of een hoger beroep, kan een advocaat u helpen om de zaak te doorstaan.

Is een advocaat strafrecht verplicht of een vrijwillige keuze?

Veel mensen vragen zich af of een advocaat in de hand nemen verplicht is. Nee, in principe is dit niet verplicht. Wel is het erg verstandig om tot het inhuren van een advocaat in het strafrecht over te gaan, omdat dit u alleen maar winst op kan leveren. Overigens is in sommige juridische procedures een advocaat wél verplicht, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van een kort geding bij eigen zaak.

Delen