U denkt er wellicht nog niet graag over na, toch kan het een geruststellende gedachte zijn om te weten dat na uw overlijden uw nalatenschap in goed handen is. Op die manier weet u dat uw erfgenamen, wel of niet testamentair aangeduid, krijgen waar ze recht op hebben en dat alles netjes geregeld wordt. Wilt u het wettelijk erfrecht volgen of hebt u zelf een andere bestemming voor uw gelden en goederen voor ogen? Uw notaris kan u in beiden gevallen bijstaan en advies geven.

Uw notaris helpt u met het opstellen van uw testament
Een testament geeft u de vrijheid om na uw overlijden uw bezittingen, gelden en goederen, na te laten aan de mensen die u zelf kiest. Ondanks die vrijheid in keuze zijn er wel enkele voorwaarden waaraan een testament moet voldaan om rechtsgeldig te zijn.
Het testament op zich kunt u volledig zelfstandig en naar eigen keuze opmaken of u kunt ervoor kiezen om dit te laten doen. Misschien hebt u een goede vriend of vriendin aan wie u een deel van uw bezittingen wilt schenken, misschien is er een goed doel dat u een warm hart toedraagt of misschien wilt u wel iemand bedanken, een testament biedt eindeloze mogelijkheden hierin. Enige voorwaarde is dat de ondertekening van het testament op het notariskantoor gebeurt, waarna het testament geregistreerd wordt in het Centraal Testament Register. Uw testament wordt van dan af tot aan uw overlijden bewaard om dan ter uitvoering gebracht te worden volgens uw aangegeven wensen. Of u de toekomstige testamentaire erfgenamen in kennis brengt hiervan, staat u helemaal vrij. Het is pas na uw overlijden dat iedereen die in uw testament voorkomt, zal opgespoord en gecontacteerd worden om tot verdeling van de bezittingen over te gaan.

Wettelijk erfrecht
Hebt u niemand in gedachten die u na uw overlijden wilt bevoordelen met een deel van uw nalatenschap, dan hoeft u geen testament op te maken en worden automatisch het wettelijk erfrecht gevolgd. Dit verloopt volgens een vaste notariĆ«le procedure. Uw erfgenamen worden gecontacteerd en kunnen vervolgens de nalatenschap aanvaarden of weigeren. Dit laatste zal het geval zijn wanneer na uw overlijden blijkt dat de som van uw schulden hoger ligt dan de som van uw bezittingen. In het erfrecht wordt steeds volgens een wettelijk vastgelegde rangorde gewerkt met eerst de dichtste familiebanden en bij ontbreken daarvan steeds verder. Kiest u voor het wettelijk erfrecht, dan heeft u hier geen enkele inspraak in. Toch iets om nu al eens over na te denken en u te laten in adviseren door een expert.    

Delen